Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2008

-Writer huh? Are you sure?
-No, I'm not. I'm halfway through a novel.
-What's it about?
-Everything.
-It's about...cancer?
-Yes.
-How about my wife?
-She's in there too.


James Cada - Matt Dillon
, Factotum
Sinnerman by 16 Horsepower

"sinnerman where will you run to all on that day..."

Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2008

Πιότερες Σκέψεις by Man Yoshu

Πιότερες σκέψεις θλιβερές τρυπώνουν στο μυαλό μου
σαν έρχεται το δειλινό, γιατί τότε είναι
που μ'επισκέπτεται το φαντασμά σου
μιλώντας μου όπως μονάχα εγώ καλά το ξέρω......She Came To Me As A Ghost by Songs: Ohia

You're still standing

You're still standing

In the light you left me in

In the light you left me in

You should've known it then

You should've known it then

It'd be harder going home

Harder going home

And she came to me as a ghost

Came to me as a ghost

You said our password would have to be

You said our password would have to be

Light of the moon

The weight of the light of the moon

Light of the moon

The weight of the light of the moon

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

-What kind of party did you say that was?
-A cocktail party.
-In that case, I'll join you.

Ray Millard - Jane Wyman
, The Lost Weekend