Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008

??? by Κική Δημουλά

[...] κανένα τέλος δεν έρχεται με άδεια χέρια [...]


(ακόμα απορώ...)


.....


Kiss by Scout Niblett

A kiss could've killed me
If it were not for the rain
A kiss could've killed me
Baby if it were not for the rain

And I had a feeling it was coming on
I felt it coming
For so long.
If I'm to be the fool
Then so let it be.

This fool can die now
With a heart that's soaked
How
How had it coming in
For so long.

And darling take my hand
And lead me through the dark
Let's kidnap each other
And start singing our song

'Cause my heart is charged now
Oh, it's dancing in my chest
And I fly and I walk out
From the spell in that kiss.

Cause I...

It could've
It could've killed me
If were not for the rain.

Oh darling let me dream
Cause somewhere in me (inside of me)
I have been waiting
So patiently
For you.

So don't you break!
Don't break my dream.

And rain will exalt us
As the night draws in.
Winds howl around us
As we begin.
What a way to start a fire
Broken with the break of day

A kiss could have killed me baby
If it were not for rain.

And I had a feeling it was coming on
I felt it coming
For so long.

And it could've
It could've killed me.
If it were not for the rain.