Σάββατο, 24 Μαΐου 2008

Αυτό Που Προσπαθείς Να Κάνεις Για Να Περάσει Σαν Σφαίρα Ένα Εικοσιτετράωρο by Άγνωστος

Πολλές φορές νιώθεις πως αναλώνεσαι σε πράγματα τριγύρω σου.
Πως χάνεις σιγά-σιγά την έννοια σου ως άνθρωπος,
και γίνεσαι ύλη που αποπνέεται στον ουρανό...
Κι όμως αυτό δεν είναι που εν τέλει αποζητάς;
Να νιώθεις, να αναμιγνύεσαι, να συναισθάνεσαι και να πονάς;
Αυτό δεν προσπαθείς πλασματικά να μη σκέφτεσαι;
Το να μη σκέφτεσαι;

.....


Time Waits For No One by The Rolling Stones

Yes, star crossed in pleasure the stream flows on by.
Yes, as we're sated in leisure, we watch it fly.

And time waits for no one, and it won't wait for me.
And time waits for no one, and it won't wait for me.

Time can tear down a building or destroy a woman's face.
Hours are like diamonds, don't let them waste.

Time waits for no one, no favours has he.
Time waits for no one, and he won't wait for me.

Men, they build towers to their passing yes, to their fame everlasting.
Here he comes chopping and reaping, hear him laugh at their cheating.

And time waits for no man, and it won't wait for me.
Yes, time waits for no one, and it won't wait for me.

Drink in your summer, gather your corn.
The dreams of the night time will vanish by dawn.

And time waits for no one, and it won't wait for me.
And time waits for no one, and it won't wait for me.

No no no, not for me...